Επικοινωνία

Τζάμια & Κρύσταλλα Γαλανάκη Παρασκευή - Galanaki Glasses

Τζελέπη Γιαννακίου 14
185 31 Πειραιάς
Τηλέφωνο 210 41.38.448

g_glasses@windowslive.com

www.vrisko.gr/galanaki_glasses